Młodzi Informatycy na start!


Galeria zdjęć


Prace uczestników
Program Warsztatów
Regulamin Warsztatów
Karta zgłoszenia
Ulotka

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków są informatyczną konferencją naukową organizowaną przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem DWMI jest spotkanie ambitnych i zdolnych uczniów zainteresowanych informatyką, którzy zajmują się zagadnieniami badawczymi w tej dziedzinie. Podczas Warsztatów będą oni mogli zaprezentować swoje prace, podyskutować o nich oraz wysłuchać prelekcji na temat aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych we Wrocławiu i na świecie.


Ważne daty:
  • Nadsyłanie referatów: 30.04.2016 8.05.2016
  • Nadsyłanie wersji końcowych: 20.05.2016
  • Rejestracja uczestników: 20.05.2016
  • Warsztaty: 15.06.2016


Aby wziąć udział w Warsztatach należy przygotować opis prowadzonych prac wykraczających poza podstawę programową z zakresu informatyki. Mogą to być zarówno autorskie projekty gier komputerowych, opisy prac nad systemami informatycznymi, nowatorskie rozwiązania systemów sterowania, jak i dowolne prace, w których wykorzystana będzie wiedza i umiejętności informatyczne.

Przygotowane referaty należy przesłać w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2016 na adres: wmi@pwr.edu.pl.

Udział w Dolnośląskich Warsztatach Młodych Informatyków 2016 jest bezpłatny.
Zapraszamy!